Hoe gaan we tewerk?

 • U bezorgt ons uw verzamelaanvraag en excell bestand (die U ingevuld heeft op het e-loket landbouwvlaanderen.be) en de jaarproductie van de betreffende teelt over de laatste vijf jaar.
 • Voor contractteelt bezorgt U ons de eenheidsprijs voorzien in het contract met de verwerker (contractprijs/contractwaarde).
 • Voor nieuwe teelten of meer algemeen teelten waarvoor U minder dan drie jaar productie-ervaring heeft gebruiken we forfaitaire referentiewaarden.
 • Deze gegevens laten ons toe de verzekeringspremie te bepalen.

Hoe bepalen we de schadevergoeding?

 • Als vast staat dat een verzekerde teelt door vorst, storm en rukwinden, hagel, sneeuw- of ijs, hevige of aanhoudende regen, of ernstige droogte beschadigd is voor meer dan 20% vergoedt de verzekeraar de schade die de vergoedingsdrempel overschrijdt.
 • De vergoeding wordt berekend op de gemiddelde opbrengst van:
  • de laatste 3 jaar
  • de laatste 5 jaar waarbij het slechtste en het beste jaar niet meegerekend wordt.

Hoe werkt de subsidiëring door de Vlaamse Overheid?

 • De Vlaamse Overheid betaalt de subsidie aan de landbouwer. De subsidie bedraagt 65% van de netto premie (de betaalde premie verminderd met de verzekeringstaksen) die overeenstemt met de vergoedingsdrempel van 20%.
 • Een voorbeeld: U verzekert zich met de vergoeding voor schade die hoger is dan 20% en U betaalt daarvoor 100 € per hectare plus taksen (9,25 €) of een totale premie van 109,25 €.
  De Vlaamse Overheid subsidieert 65 €.
  Na tussenkomst van de Vlaamse Overheid is uw kostprijs van de Brede Weersverzekering 44,25 € per hectare.

Interregionale en buitenlandse landbouwers

Waalse en buitenlandse landbouwers met landbouwgronden in Vlaanderen kunnen eveneens steun aanvragen op deze percelen.  

Nederlandse landbouwers kunnen inloggen op het e-loket en hun verzamelaanvraag volledig elektronisch indienen. Ook de wijzigingen kunnen op het e-loket worden ingediend.

Andere buitenlandse landbouwers kunnen indienen op papier of een volmacht geven aan iemand die in Vlaanderen een e-ID heeft en kan inloggen op e-loket.