U bent landbouwer en wenst uw gewassen te verzekeren tegen noodweer?

Landbouwers kunnen vanaf 1 januari 2020 na een natuurramp geen beroep meer doen op het Rampenfonds. Ze moeten voortaan zelf een weersverzekering afsluiten. Tijdens de eerste jaren kan de landbouwer een subsidie ontvangen van de Vlaamse Overheid.

Met de BredeWeersverzekering.be verzekert de landbouwer een openlucht teelt om zich te beschermen tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden. U kan als landbouwer een subsidie ontvangen ten belope van een deel van de verzekeringspremie van een erkende Brede Weersverzekering.

Om het je gemakkelijk te maken kan je via deze website je verzamelaanvraag, excell bestand ( te downloaden via het portaal van het Departement Landbouw en Visserij ) uploaden en Uw makelaar aanduiden om zo snel en eenvoudig mogelijk verzekerd te zijn !