De brede weersverzekering

Eind 2019 houdt het Rampenfonds op te bestaan in zijn huidige vorm en start een systeem van gesubsidieerde Brede Weersverzekeringen. 

De door de Vlaamse Overheid erkende verzekeringspolis dekt de schade die het gevolg is van ongunstige weersomstandigheden: vorst, storm en rukwinden, hagel, sneeuw- of ijs, hevige of aanhoudende regen en ernstige droogte.

De verzekering die kan afgesloten worden voor alle open teelten verzekert een periode van 12 opeenvolgende maanden en voorziet een schadevergoeding wanneer de verzekerde teelt voor meer dan 20% beschadigd is.