De bredeweersverzekering? Stuur nu je verzamelaanvraag online in!

De BredeWeersverzekering.be dekt vanaf 1 januari 2024 schade aan openlucht teelten door Vorst, Ijs, Storm, Hagel, Hevige of Aanhoudende Regen of Ernstige Droogte.

De BredeWeersverzekering.be kan enkel afgesloten worden door een door de agro ondernemer gekozen verzekeringsmakelaar.

Met de BredeWeersverzekering.be verzekeren agro ondernemers (landbouwer, tuinbouwer, boomkweker, fruitkweker, bloemen- en plantenkweker) met openlucht teelten zich tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden.  U kan als ondernemer een maximale subsidie ontvangen die 65% van de verzekeringspremie bedraagt van een erkende Brede Weersverzekering.  Let op, de subsidie houdt rekening met het grootste verzekerde areaal van de laatste drie campagnejaren.

Om het je gemakkelijk te maken kan je via deze website je verzamelaanvraag, excell bestand ( te downloaden via het portaal van het Departement Landbouw en Visserij ) uploaden en Uw makelaar aanduiden om zo snel en eenvoudig mogelijk verzekerd te zijn !